Werken aan een gedeeld vreemdelingenbeeld

Dagelijks werken honderden mensen aan de ontvangst, begeleiding en opvang van vreemdelingen die naar ons land toe komen. Deze mensen zijn werkzaam voor verschillende organisatie die samen de vreemdelingenketen vormen. Met deze ketenpartners werkt het programma Keteninformatisering van de Directie Regie vreemdelingenketen van het ministerie van Veiligheid en Justitie aan het gedeeld vreemdelingenbeeld. Dit vanuit de gedachte dat een gedeeld vreemdelingenbeeld medewerkers in de uitvoering de informatie verschaft (online en real-time) die zij nodig hebben voor hun werkzaamheden. Hierbij zijn technische voorzieningen nodig, maar ook het bewustzijn dat je in een keten werkt en dus met elkaar moet komen tot oplossingen. Ook in 2016 ondersteunen de medewerkers van het programma Keteninformatisering de keten bij het waarmaken van deze ambities.

Op deze website vindt u informatie over het programma Keteninformatisering in de vreemdelingenketen en de betrokken ketenpartners.